Muayenehanemiz

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Bebeklerimiz ve Çocuklarımız

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

26-Böcek Öldürücü CHLORPYRIFOS

BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ CHLORPYRİFOS’UN İNSAN SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ VE DÜNYA ÜLKERİNDEKİ DURUMU
Mert Sular
Ziraat Yüksek Mühendisi, Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji Ana Bilim Dalı
 
ÖZET
 
Türkiye’de tarım endüstrisi yılda 1,5 milyon ton pestisit ve 160 milyon tonun üzerinde gübre kullandığı tahmin edilmektedir. Bitkilere bilinçsiz uygulanan tarım ilaçları topraktan yıkanıp yer altı sularına ve atmosfere karışmaktadır. Tarım ilaçlarının aşırı uygulanması sonucu çevreye, sucul organizmalara, toprakta yaşayan canlılara ve insan sağlığına zarar vermektedir. Chlorpyrifos aktif maddesi tarımda ve çevre sağlığında kullanılan organik fosfor grubuna ait böcek ilacıdır. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Chlorpyrifos içeren tarım ilaçlarının yeni ruhsat başvurularının kabul edilmemesini ve ruhsat aşamasında olan Chlorpyrifos içerikli ürünlerin ise 2018 yılında yapılacak olan değerlendirmeye kadar ruhsat ve tavsiye işlemlerinin askıya alınması kararına varılmıştır.
 
GİRİŞ 
 
Türkiye’de tarım endüstrisi yılda 1,5 milyon ton pestisit ve 160 milyon tonun üzerinde gübre kullandığı tahmin edilmektedir. Kullanılan tarım ilaçları bitkilerdeki böcekleri, mantarları, bakterileri ve yabancı otları öldürmektedir. Ancak, kullanılan tarım ilaçları bitkilerde kalıntı bırakmaktır (Rehber ve Turhan 2002). Bitkilere bilinçsiz uygulanan tarım ilaçları topraktan yıkanıp yer altı sularına ve atmosfere karışmaktadır. Bunun sonucunda pestisit uygulanmamış tarım arazilerinde tarım ilacı kalıntısı tespit edilmektedir (Turgut 2003; Barlas ve ark. 2006; Kolankaya 2006). Tarım ilaçlarının faydalı organizmalar üzerinde olumsuz etkisi nedeniyle doğal denge bozulmaktadır (Morales 2002). Ayrıca tarım ilaçlarının sürekli uygulanması dirençli populasyonları ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak direnç kazanmış populasyonları öldürmek için daha çok miktarda toksisitesi yüksek tarım ilacı kullanılması gerekmektedir (Ahmad ve ark. 2008). Tarım ilaçlarının aşırı uygulanması sonucu çevreye, sucul organizmalara, toprakta yaşayan canlılara ve insan sağlığına zarar vermektedir (Anonymous 2018; Turgut 2006, 2007).
 
Chlorpyrifos aktif maddesi tarımda ve çevre sağlığında kullanılan organik fosfor grubuna ait böcek ilacıdır. Chlorpyrifos böceklerin sinir sisteminde bulunan asetilkolinesteraz enzimine geri dönüşü olmayacak şekilde bağlanarak nöron iletimine etki etmektedir (Foumier ve ark. 1996). İnsanda ise plasma ve alyuvar kolinesteraz enzim sentezini durdurmaktadır (Richardson 1995). Ayrıca, Chlorpyrifos akut zehirlenmeye neden olmaktadır. Chlorpyrifos’un başlıca zehirlenme belirtileri göz bebeklerinin küçülmesi, sık idrara çıkma, isal, terleme ve aşırı tükürük salgılanmasıdır (O’ Malley 1997). Türkiye’de tarımda 2017 yılında toplam 11.436 ton böcek ilacı kullanılmıştır (TÜİK 2017). 2013 yılında yaklaşık 3.000 ton Chlorpyrifos tarımsal üretimde uygulanmıştır. Chlorpyrifos’un tarımsal üretimde kullanıldığı bitkiler zeytin, ayçiçeği, nohut, mısır, mercimek, pamuk, hububat ve şeker pancarıdır (DowAgro 2016). 
 
Hawaii Chlorpyrifos’un kullanımını yasaklamış ilk A.B.D. eyaletidir. Nörotoksin olan Chlorpyrifos’un çocukların beyin gelişimine zarar verdiğini rapor etmiştir (Anonymous 2018a). A.B.D.’nin California eyaleti ise Chlorpyrifos’u zararlı kimyasallar listesine eklemiş ve insanların üreme sistemine zarar verdiğini belirtmiştir (Anonymous 2017). Thailand Chlorpyrifos’un kullanımını insan sağlığına olan olumsuz etkileri nedeniyle yasaklamıştır (Anonymous 2017a). Birleşik Krallık (UK) ise Chlorpyrifos’un satış ve kullanımını Nisan 2016 yılında yasaklanmıştır (Anonymous 2016). 
 
Ancak, A.B.D. Çevre Koruma Örgütü  (US EPA) Chlorpyrifos kullanımının yasaklanma kararını desteklemeyi reddetmiştir.İlgili kararında Chlorpyrifos’un A.B.D.’de tarımı için alternatifi olmayan ve ekonomik bir kimyasal olduğunu bildirmiştir (Anonymous 2017b). Avustralya pesitisit ve hayvan sağlığı ilaçları örgütü ise yaptığı çalışmada Chlorpyrifos’un  sinir sisteminde olumsuz etkiye neden olmadığını rapor etmiştir (Anonymous 2017c). A.B.D. Çevre Koruma Örgütü (US EPA) çevreci örgütlerin Chlorpyrifos’u yasaklanması için yaptıkları başvuruyu reddetmiştir (Anonymous 2017d). Chlorpyrifos’un kullanımı için alınmış bu kararlar politik ve ekonomik nedenlere dayandığı düşünülmektedir. 
 
Ülkemizde ise Chlorpyrifos aktif maddesinin Elma, Armut, Şeftali, Bağ, Patates, Domates, Biber, Patlıcan ile Meyve ve Sebze genel tavsiyeleri iptal edilmiştir. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Chlorpyrifos içeren tarım ilaçlarının yeni ruhsat başvurularının kabul edilmemesini ve ruhsat aşamasında olan Chlorpyrifos içerikli ürünlerin ise 2018 yılında yapılacak olan değerlendirmeye kadar ruhsat ve tavsiye işlemlerinin askıya alınması kararına varılmıştır (Anonymous 2016a).
 
KAYNAKLAR
 
Ahmad, M., Sayyed, A. H., Saleem, M. A., & Ahmad, M. (2008). Evidence for field evolved resistance to newer insecticides in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) from Pakistan. Crop Protection, 27, 1367–1372.
Anonymous (2016). http://news.agropages.com/News/NewsDetail---17532.htm
(Anonymous 2016a). https://bku.tarim.gov.tr/Duyuru/DuyuruDetay/1
Anonymous (2017). http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24875.htm
Anonymous (2017a). http://news.agropages.com/News/NewsDetail---23923.htm
Anonymous (2017b). http://news.agropages.com/News/NewsDetail---22167.htm
Anonymous (2017c). http://news.agropages.com/News/NewsDetail---22083.htm
Anonymous (2017d).  http://news.agropages.com/News/NewsDetail---21578.htm
Anonymous (2018). NRDC sues EPA over private meetings with pesticide makers. Chemical Week, 167, 9–9.
Anonymous (2018a). http://news.agropages.com/News/NewsDetail---26225.htm
Barlas, N., Cok, I., & Akbulut, N. (2006). The contamination levels of organochlorine pesticides in water and sediment samples in Uluabat Lake, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 118, 383–391.
D. Foumier, S. Berrada and V.Bongibault (1996). Molecular genetics of acetylcholinesterase in insecticide-resistant Drosophila melanogaster, Molecular Genetics and Evolution of Pesticide Resistance, 645, 17-27.  
DowAgro 2016. Dursban 4 EC Etiket https://www.dowagro.com/webapps/include/GetDoc.aspx?filepath=tr/pdfs/noreg/01400008.pdf&pdf=true
Kolankaya, D. (2006). Organochlorine pesticide residues and their toxic effects on the environment and organisms in Turkey. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 86, 147–160.
Morales, H. (2002). Pest management in traditional tropical agroecosystems: lessons fro pest prevention research and extension. Integrated Pest Manage Review, 7, 145–163.
O' Malley M (1997). Clinical evaluation of pesticide exposure and poisoning. Lancet 349:1161-1166 
Rehber, E., & Turhan, S. (2002). Prospects and challenges for developing countries in trade and production of food and fibers. The case of Turkey. British Food Journal, 104, 371–390.
Richardson R (1995). Assessment of the neurotoxic potential of chlorpyrifos relative to other organophosphorus compounds: a critical review of the literature. J Toxicol Environ Health 44:135-165. 
Turgut, C. (2003). The contamination with organochlorine pesticides and heavy metals in surface water in Kucuk Menderes River in Turkey, 2000–2002. Environment International, 29, 29–32.
Turgut, C. (2006). The growth stability and sensitivity of parrotfeather to a reference toxicant (3,5-dichlorphenol) throughout a 1-year period. Fresenius Environmental Bulletin, 15, 462–464.
Turgut, C. (2007). The impact of pesticides toward parrotfeather when applied at the predicted environmental concentration. Chemosphere, 66, 469–473.
TÜİK 2017. Tarımsal ilaç kullanımı http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
 

GÖZDEN KAÇIRMAYIN

Çocuğunuzun büyüme aşamasında size faydalı olacak tüm bilgileri içeren
kişisel deneyimlerim ve bilimsel yaklaşımla hazırladığım bilgileri mutlaka inceleyin.

Hoşgeldin..

Hoşgeldin..

Ortalama hamilelik süresi 38-42 haftadır .Zamanında doğan bebeğe term denir.

Makaleler

Makaleler

Çeşitli mecmua , dergi gibi yazılı basında çıkmış olan makalelerime buradan ulaşabilirsiniz..

Bebek Resimleri

Çeşitli Konular

Çocuğunuzu büyütürken mutlaka bilmeniz gereken faydalı ve hayat kurtaran bilgileri inceleyin.

Bebek Resimleri

Bebek Resimleri

Bebeklerimizin resimlerini sizlerin isteği üzerine buradan yayınlamayı uygun bulduk.