Muayenehanemiz

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Bebeklerimiz ve Çocuklarımız

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

27-Glyphosate Aktif Maddesi

YABANCI OT ÖLDÜRÜCÜ GLYPHOSATE’IN İNSAN SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ TÜRKİYE VE DÜNYA ÜLKELERİNDEKİ DURUMU
Mert Sular1 
1Ziraat Yüksek Mühendisi, Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji Ana Bilim Dalı
 
ÖZET
 
Yabancı ot öldürücü yani herbisit olan Glyphosate aktif maddesi yabancı otlarda cıkış sonrası uygulanan bir tarım ilacıdır. Uygulandığı tüm yabancı ot türlerini öldüren yani seçici olmayan Glyphosate geniş etkiye sahiptir. Glyphosate’ın dünya genelinde tüketim miktarı ise 8.6 milyon tondur. 2013 yılında ülkemizde tüketilen Glyphosate miktarı yaklaşık 6.200 tondur. Uluslararası Kanser Araştırma Örgütü (IARC) uzmanları 2015 yılında yaptığı çalışmada Glyphosate’ın insanlarda kansere neden olabileceğini rapor etmiş ve tüketicilerin endişelerini arttırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO)’nün 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmasında Glyphosate’ın insanlarda kansere neden olmadığını bildirmiştir. Ülkemizde Glyphosate’ın tarımsal üretimde kullanıldığı bitkiler turunçgil, bağ, fındık, zeytin ve kültür bitkisi yetiştirilmeyen demiryolu vb. alanlardır. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Glyphosate’ın kullanımına herhangi bir kısıtlama getirmemiştir. 
 
GİRİŞ
 
Yabancı ot öldürücü (herbisit) olan Glyphosate aktif maddesi yabancı otlarda cıkış sonrası uygulanan bir tarım ilacıdır. Dünyada ilk defa A.B.D. menşeili ilaç firması Monsanto tarafından 1974 yılında Roundup ticari ismiyle ruhsatlandırılmıştır (Anonymous 2017). Uygulandığı tüm yabancı ot türlerini öldüren yani seçici olmayan Glyphosate geniş etkiye sahiptir. 50’den fazla bitkide sorun olan yabancı ot türlerinin öldürülmesinde kullanılmaktadır (Duke 1988). Glyphosate bitkilerin yaprakları tarafından alınmakta ve bitki bünyesinde shikimic asit kanallarını tıkayarak etkili olmaktadır (Duke 1988). Ayrıca, Glyphosate bitkilerin tüm dokularında dolaşan yani sistemik etkili ot ilacıdır. Glyphosate’ın yabancı otların 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) enzimine geri dönüşü olmayacak şekilde etki etmekte ve aromatik amino asitlerin sentezini durdurmaktadır (Steinrucken ve Amrheim 1980). Genetiği değiştirilmiş bitkilerin (GDO) ekim alanlarının genişlemesiyle birlikte Glyphosate tüketimi artmıştır. Bu nedenle yaklaşık 24 yabancı ot türünde Glyphosate’a karşı etkisizlik yani direnç gelişimi rapor edilmiştir (Heap 2013). A.B.D.’de 1974 yılından itibaren 3.2 milyon ton Glyphosate tarımsal üretimde uygulanmıştır. Glyphosate’ın dünya genelinde tüketim miktarı ise 8.6 milyon tondur (Anonymous 2014). Ülkemizde ise 2017 yılında tarımsal üretimde 11.759 ton yabancı ot ilacı uygulanmıştır (TÜİK 2017). 2013 yılında ülkemizde tüketilen Glyphosate miktarı yaklaşık 6.200 tondur (Tarım Bakanlığı 2013). Yabancı otlarda meydana gelen direnç gelişimi nedeniyle günümüzde Glyphosate tüketiminin arttığı tahmin edilmektedir. Ülkemizde Glyphosate’ın tarımsal üretimde kullanıldığı bitkiler turunçgil, bağ, fındık, zeytin ve kültür bitkisi yetiştirilmeyen demiryolu vb. alanlardır (Monsanto 2008). 
 
Uluslararası Kanser Araştırma Örgütü (IARC) uzmanları 2015 yılında yaptığı çalışmada Glyphosate’ın insanlarda kansere neden olabileceğini rapor etmiş ve tüketicilerin endişelerini arttırmıştır. Çünkü Glyphosate kalıntısı bal ve yulaf dahil olmak üzere birçok gıda ürününde tespit edilmiştir (Anonymous 2017b; Anonymous 2018). Ancak, Avrupa Gıda Güvenliği Örgütü (EFSA) ve Avrupa Kimyasallar Örgütü (ECHA); Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda Tarım Örgütü (FAO)’nün 2016 yılında gerçekleştirdiği çalışmasına bağlı olarak Glyphosate’ın insanlarda kansere neden olmadığını rapor etmiş ve Avrupa Birliği (AB) Glyphosate’ın kullanımını 5 yıl süreyle uzatma kararı vermiştir (Anonymous 2017). Çevre örgütleri ve sağlık çalışanları Glyphosate’ın kan kanseri tipi olan “non-Hodgkin Lymphoma” hastalığına neden olduğunu belirtmiş ve kullanımının yasaklanması için çağrıda bulunmuşlardır (Anonymous 2017a). Uluslararası Kanser Araştırma Örgütü (IARC)’nde uzman Charles Jameson 2015 yılında gerçekleştirdiği araştırmada Glyphosate’a maruz bırakılan farelerde “non-Hodgkin Lymphoma” hastalığının ortaya çıktığını bildirmiştir (Anonymous 2018g). Avrupa Birliği (AB) Glyphosate’ın lisans süresini 5 yıl uzatmasına rağmen Fransa bu karara uymayı reddetmiş ve Glyphosate kullanımını 1 Mayıs 2021 tarihinde sonlandıracağını açıklamıştır (Anonymous 2018a). Avrupa Birliği (AB)’nin tartışmalı kararı olan Glyphosate kullanım süresini 5 yıl uzatmasının ardından Almanya Glyphosate kullanımını sınırlandıracağını duyurmuş ve en kısa süre içerisinde Glyphosate’ı yasaklayacağını açıklamıştır (Anonymous 2018b). Bu gelişme üzerine Almanya Tarım Bakanı Glyphosate kullanımına sınırlama getirileceğini ve 2021 Sonbahar’da yasaklayacaklarını bildirmiştir (Anonymous 2018e). Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde Glyphosate satışı yasaklanmış ve Yavatmal bölgesi Glyphosate’ın yasaklanması için bölge mahkemesine başvurmuştur (Anonymous 2018c). Güney Afrika ve Benin ülkeleri Glyphosate’ın insanda kansere neden olabileceğini belirten çalışmalar nedeniyle ilacın yasaklanması çağrısında bulunmuştur (Anonymous 2017g). Fransa, Belçika, Yunanistan, Luxembourg, Slovenya ve Malta’nın tarım bakanları Glyphosate’ın kullanımının tehlikeli olduğunu belirtmiş ve Aralık 2022’ye kadar yasaklanması için 1 milyondan fazla tüketicinin imzasını toplamıştır (Anonymous 2017b). 2016 yılı verilerine göre 61.8 milyon kg Glyphosate ithal eden Thailand ilacın uygulanmasına kısıtlama getirmiştir (Anonymous 2017d). 
 
Sri Lanka Glyphosate’la ilgili yapılan çalışmaların birçoğunda insan sağlığına zarar vermediğinin rapor edildiğini bildirmiş ve kullanımının yasaklanmasını iptal etmiştir (Anonymous 2018d). Avrupa Gıda Güvenliği Örgütü (EFSA) yapmış olduğu çalışmada Glyphosate’ın endokrin yıkıcı olmadığını belirtmiş ve östrojen, androjen, tiroid veya steroidogenez hormonlarına zarar vermediğini raporunda açıklamıştır (Anonymous 2017e). Çevre Sağlığı Risk Değerlendirme Kurumu (OEHHA) 2007 yılında yapmış olduğu çalışmada Glyphosate’ın kansere neden olmayan bir kimyasal olduğunu raporunda yayınlamıştır (Anonymous 2017f). A.B.D.’nin Kaliforniya eyalet mahkemesinin ilgili kararında Glyphosate’ın kansere neden olabileceği uyarısının ürün etiketinde yer almasını reddetmiştir (Anonymous 2018f). A.B.D. Çevre Koruma Örgütü (US EPA) Glyphosate’ın etiketinde yer alan bilgilere bağlı kalarak yapılan uygulamaların insanlarda kanserojenik etkiye neden olmadığını açıklamıştır (Anonymous 2017c). Iowa ve Indiana’nında arasında bulunduğu 11 A.B.D. eyaleti Kaliforniya’nın uyguladığı Glyphosate içerikli ürünlerin etiketinde yer alan kanser uyarısının kaldırılması için Monsanto firmasına destek verdiklerini bildirmiş ve Glyphosate’ın kanserle kesin bir ilişkisi olmadığını açıklamışlardır (Anonymous 2018h). A.B.D. Ulusal Buğday Üreticileri Derneği başkanı Chandler Goule Glyphosate’ın A.B.D.’de 250’den fazla bitkiye uygulanan ekonomik, alternatifi olmayan, insan sağlığına karşı güvenli ve çevreye dost herbisit olduğunu belirtmiştir (Anonymous 2018i). 
 
İnsan sağlığı ile ilgili yapılacak detaylı çalışmaların ekonomik, siyasi vb. çıkar amacı gözetmeyen kurumlarda çalışan ve lobi çevrelerinin etkisi altında kalmayacak tarafsız araştırıcılar tarafından gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Glyphosate’ın güvenilirliği kanıtlanıncaya kadar uzun süreli toksikolojik çalışmalara devam edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu süreç içerisinde Glyphosate alternatiflerinin bulunması için gerekli araştırmalar yapılmalı ve ürün etiket bilgilerine bağlı kalarak yapılan uygulamaların riskleri azaltacağına inanılmaktadır. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Monsanto firmasının ruhsat sahibi olduğu Roundup ticari adıyla ülkemizde satılan Glyphosate aktif maddesini ilk defa 1983 yılında tescil etmiştir. Glyphosate kullanımı herhangi bir kısıtlama olmadan günümüze kadar devam etmektedir (Tarım Bakanlığı 2018). 
 
 
KAYNAKLAR
Anonymous 2014. Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5044953 (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2017. EU backs renewal of glyphosate for five years http://news.agropages.com/News/NewsDetail---26448.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2017a. UK farmers’ unions call for glyphosate renewal http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24298.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2017b. Six EU member states call for glyphosate alternatives, exit plan. http://news.agropages.com/News/NewsDetail---25111.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2017c. U.S. EPA releases draft risk assessments for glyphosate http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24843.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2017d. Thailand plans to ban paraquat, chlorpyrifos and restrict glyphosate http://news.agropages.com/News/NewsDetail---23684.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2017e. EFSA - Peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate http://news.agropages.com/News/NewsDetail---23591.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2017f. Monsanto, US farm groups sue California over glyphosate warnings http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24431.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2017g. Africa calls for caution on glyphosate http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24171.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018. U.S. Right to Know Sues EPA for Glyphosate Residue Documents http://news.agropages.com/News/NewsDetail---26448.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018a. No glyphosate in France by 2021 despite MPs' 'no' vote. http://news.agropages.com/News/NewsDetail---26476.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018b. Germany reportedly agrees to ban GMO crops, phase out glyphosate herbicide 'as soon as possible http://news.agropages.com/News/NewsDetail---25297.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018c. India: Agriculture department moots Glyphosate ban in Yavatmal http://news.agropages.com/News/NewsDetail---25870.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018d. Sri Lanka decides to lift ban on glyphosate http://news.agropages.com/News/NewsDetail---25605.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018e. Germany moving ahead to restrict glyphosate http://news.agropages.com/News/NewsDetail---26043.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018f. Glyphosate will not be listed as a carcinogen in California
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---26607.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018g. Update on glyphosate-lymphona case hearing 
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---25650.htm (erişim tarihi 2018). 
Anonymous 2018h. Monsanto wins support from 11 states in California glyphosate cancer dispute
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24990.htm (erişim tarihi 2018).
Anonymous 2018i. U.S. federal judge rules in favor of request to halt California’s Prop 65 labeling of glyphosate http://news.agropages.com/News/NewsDetail---25517.htm (erişim tarihi 2018).
DUKE SO (1988) Glyphosate. In: Kearney PC & Kaufman KK.eds. Herbicides—Chemislry. Degradation
And Mode of Action. Vol.3. New York. USA: Mareel Dekker. Inc. 1-70.
Heap I. 2013. The International Survey of Herbicide Resistant Weeds. [Cited 25 February 2013.] Available from URL: http://www.weedscience.org/
Monsanto 2008. Roundup Star etiketi. http://www.monsantoglobal.com/global/tr/urunler/Pages/yabanci-ot-ilaclarimiz.aspx (erişim tarihi 2018).
Steinrucken, H.C. & N. Amrhein, 1980. The herbicide glyphosate is a potent inhibitor of 5-enolpyruvyl shikimate acid-2-phosphate synthase. Biochem. Biophys. Res. Commun. 94: 1207–1212.
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013. BKU hammaddeleri istatistik bilgileri. https://www.tarim.gov.tr/Konu/1239/2001-2013-Yillari-Bitki-Koruma-Urunleri-ve-Hammaddelerinin-%C4%B0statistiki-Bilgileri (erişim tarihi 2018). 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018. BKU veritabanı Roundup Ruhsat Detay
https://bku.tarim.gov.tr/BKURuhsat/Details/3877 (erişim tarihi 2018).
TÜİK 2017. Tarımsal ilaç kullanımı http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1001
 
 

GÖZDEN KAÇIRMAYIN

Çocuğunuzun büyüme aşamasında size faydalı olacak tüm bilgileri içeren
kişisel deneyimlerim ve bilimsel yaklaşımla hazırladığım bilgileri mutlaka inceleyin.

Hoşgeldin..

Hoşgeldin..

Ortalama hamilelik süresi 38-42 haftadır .Zamanında doğan bebeğe term denir.

Makaleler

Makaleler

Çeşitli mecmua , dergi gibi yazılı basında çıkmış olan makalelerime buradan ulaşabilirsiniz..

Bebek Resimleri

Çeşitli Konular

Çocuğunuzu büyütürken mutlaka bilmeniz gereken faydalı ve hayat kurtaran bilgileri inceleyin.

Bebek Resimleri

Bebek Resimleri

Bebeklerimizin resimlerini sizlerin isteği üzerine buradan yayınlamayı uygun bulduk.