Muayenehanemiz

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Bebeklerimiz ve Çocuklarımız

VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

28-Paraquat Aktif Maddesi

YABANCI OT ÖLDÜRÜCÜ PARAQUAT’IN İNSAN SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ VE DÜNYA ÜLKELERİNDE YASAKLANMA NEDENLERİ
Mert Sular1 
1Ziraat Yüksek Mühendisi, Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji Ana Bilim Dalı
 
ÖZET
 
Paraquat Bipyridylium grubuna ait herbisit yani yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlarda çıkış sonrası uygulanan, hızlı ve kontak etkili tarım ilacıdır. Paraquat dünya genelinde A.B.D., Kanada, Avusturalya, Japonya ve Yeni Zellanda gibi tarımsal üretimde tanınmış 90’dan fazla ülkede yaygın kullanılan herbisittir. 2012 yılında ülkemizde Paraquat tüketim miktarı yaklaşık 2.250 tondur. Mutajenik etkisi olan Paraquat’ın Parkinson hastalığına neden olduğunu açıklanmıştır. Brezilya Generik Pestisit Üreticileri Derneği (Aenda) Paraquat’ın Brezilya Ulusal Sağlık İzleme Örgütü (Anvisa) tarafından yasaklanmasının gereksiz bir önlem olduğunu bildirmiştir. Paraquat aktif maddesi ülkemizde turunçgil, fındık, bağ, pamuk, yonca ve bitki yetiştirilmeyen demiryolu, pist vb. alanlarda kullanılmıştır. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Paraquat’ın imalat ve ithalatını 01.01.2013 tarihinde sonlandırmıştır. Ancak, stokta bulunan ürünlerin tüketilmesi için 31.12.2014 tarihine kadar Paraquat kullanım ve satışına izin verilmiştir.
 
GİRİŞ
 
Paraquat Bipyridylium grubuna ait herbisit yani yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlarda çıkış sonrası uygulanan, hızlı ve kontak etkili pestisitdir. Uygulamadan sonra toprakta kolay bir şekilde parçalanmakta ve yeraltı sularına karışmamaktadır. Paraquat yabancı otların yaprakları tarafından hızlı bir sekilde alınmakta ve yağmurla yıkanarak etkisini kaybetmemektedir (Mees 1960; Funderburk ve Lawrence 1964; Calderbank 1968). Paraquat’ın bu özellikleri nedeniyle yabancı otların öldürülmesinde en çok tercih edilen herbisitler arasında yer almaktadır (Kay 1964). Paraquat dünya genelinde A.B.D., Kanada, Avusturalya, Japonya ve Yeni Zellanda gibi tarımsal üretimde tanınmış 90’dan fazla ülkede yaygın kullanılan herbisittir (Anonymous 2014). 2012 yılında ülkemizde Paraquat tüketim miktarı yaklaşık 2.250 tondur (Tarım Bakanlığı 2012). Paraquat’ın pamukta kullanımı bitkilerin makineli hasat için yapraklarını dökmek amacıyla uygulanmaktadır (Anonymous 2016a). Ülkemizde Syngenta tarafından Gramoxone ticari ismiyle 1973 yılında ruhsatlandırılan Paraquat aktif maddesi turunçgil, fındık, bağ, pamuk, yonca ve bitki yetiştirilmeyen demiryolu, pist vb. alanlarda kullanılmıştır (Anonymous 2018). 
 
Brezilya Ulusal Sağlık İzleme Örgütü (Anvisa) Paraquat’ın üreme hücrelerinde mutajenik etkisinin olmadığıyla ilgili yeni bir bilimsel kanıt sunulmadığı takdirde ilacı 3 yıl içerisinde yasaklayacağını bildirmiştir (Anonymous 2017). Anvisa’da çalışan toksikolog Silvia Cazenave mutajenik etkisi olan Paraquat’ın Parkinson hastalığına neden olduğunu açıklamıştır. Ayrıca, insan sağlığı için aşırı toksik olduğu belirtilen Paraquat’ın yasaklanmasını savunmuştur (Anonymous 2015; Anonymous 2017a). Paraquat astım gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilere büyük risk oluşturmakta ve en çok zararı akciğerlere vermektedir. Sindirim yoluyla ortaya çıkan başlıca zehirlenme belirtileri akciğer yetmezliğine bağlı kasılmalar ve solunum yetersizliği nedeniyle meydana gelen ölümler olarak rapor edilmiştir (Anonymous 2017d). Ayrıca Paraquat’ın kimyasal formülü Vietnam Savaşı’nda kullanılan ölümcül Portakal Gazı’na benzerlik göstermesi nedeniyle insan sağlığına yüksek derecede zehirli olduğu açıklanmış ve ilacın geçmişiyle ilgili endişeler gündeme getirilmiştir (Anonymous 2014a). A.B.D. Çevre Sağlığı Örgütü (EPA) sindirim, göz ve deriyle temas yoluyla meydana gelen Paraquat zehirlenmelerini önlemek için sadece sertifikalı operatörler tarafından uygulama yapılması gibi kısıtlamalar getirmiştir. A.B.D.’de 2000 yılından itibaren 3’ü çocuk olmak üzere toplam 17 kişi Paraquat’i yanlışlıkla içerek hayatını kaybetmiştir (Anonymous 2016).  2016 yılında 31.500 ton Paraquat ithal eden Thailand ilacın ruhsatını iptal edeceğini duyurmuştur (Anonymous 2017b). Bununla birlikte Thailand’da yer yıl yaklaşık 1000 kişinin Paraquat’dan zehirlenerek öldüğü tahmin edilmektedir. Paraquat’ın yüksek toksisitesi (zehirliliği) nedeniyle dünyada 50’den fazla ülkede kullanımı yasaklanmıştır. Paraquat’ın az bir miktarının yutulması bile insanı öldürmeye yeterli olduğu açıklanmıştır. Ayrıca Paraquat çevreye oldukça zarar vermekte ve doğal dengeyi bozmaktadır. Çin Paraquat’ın yüksek toksisitesi ve panzehirinin bulunmaması nedeniyle ilacın satışını ve kullanımını 2020 Eylül’e kadar yasaklayacağını bildirmiştir. Bu süreç içerisinde Çin Paraquat ruhsat başvurularını kabul etmeyeceğini bildirmiş ve ilaç denemelerini yasaklamıştır (Anonymous 2016b). Çin’in üçüncü büyük Paraquat ithalatçısı olan Vietnam ise ilacı 2017 yılının başında yasaklayacağını duyurmuştur (Anonymous 2017c). 
 
Brezilya Generik Pestisit Üreticileri Derneği (Aenda) Paraquat’ın Brezilya Ulusal Sağlık İzleme Örgütü (Anvisa) tarafından yasaklanmasının gereksiz bir önlem olduğunu bildirmiştir. Paraquat’ın yüksek etkili ve ekonomik bir ilaç olması nedeniyle endüstriyel ölçekte üretim yapan büyük işletmelerin uygulamasına izin verilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Paraquat’ın mutajenik ve Parkinson’a neden olmadığı kanıtlandığı takdirde ruhsatının iptal edilmemesi çağrısında bulunmuştur (Anonymous 2017e). Ürünün etiket bilgilerine göre uygulandığında güvenli olduğu belirtilmişdir. Avusturalya Pestisit ve Veteriner İlaçları Örgütü (APVMA) Paraquat uygulamasının insan sağlığına yan etkisi olmadığını açıklamıştır. Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen lobi çalışmaları nedeniyle Paraquat kullanımının yasaklandığı belirtilmiştir. Syngenta Ürün Müdürü Sam Hole Paraquat’ın tarımda kullanılan diğer kimyasallar kadar güvenli olduğunu bildirmiştir (Anonymous 2014a). 
 
Pamukta hasat öncesi uygulama yapılması nedeniyle ilaç kalıntı miktarının yüksek olabileceği düşünülmektedir. Bağımsız araştırıcılar tarafından ilaç firmalarının finansal destek vermediği, lobi faaliyetlerinin olmadığı, tarafsız kurumlarda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sonuçları ortaya çıkana kadar ürün ruhsatının iptal edilmesi olumlu bir karar olarak değerlendirilmektedir. Paraquat’ın kullanıldığı ülkelerden ithal edilen tarımsal ürünlere dikkat edilmeli ve detaylı kalıntı analiz sonuçları uygun olması halinde ürünlerin ülkemize giriş izni verilmesinin doğru olacağı öngörülmektedir. İlaveten ülkemize kaçak ilaç girişini önlemek için gerekli önlemler alınmalı ve sınır kontrolleri sıkılaştırılmalıdır. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Paraquat’ın imalat ve ithalatını 01.01.2013 tarihinde sonlandırmıştır. Ancak, stokta bulunan ürünlerin tüketilmesi için 31.12.2014 tarihine kadar Paraquat kullanım ve satışına izin verilmiştir (Tarım Bakanlığı 2018). 
 
 
KAYNAKLAR
 
Anonymous 2014. Brazil state court releases use of Paraquat herbicide‏ http://news.agropages.com/News/NewsDetail---12294.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2014a. Syngenta defends paraquat http://news.agropages.com/News/NewsDetail---12338.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2015.Brazil's Anvisa defends prohibition of Paraquat. 
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---16312.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2016.US EPA takes action to prevent poisonings from paraquat 
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---20507.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2016a. U.S. EPA proposed actions to prevent herbicide paraquat poisonings
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---17294.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2016b. China MOA: no more approval of applications for renewed registrations of 2,4-D butylate and paraquat http://news.agropages.com/News/NewsDetail---19531.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2017. Brazil Anvisa changes paraquat resolution. http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24727.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2017a. Brazil Anvisa bans paraquat. http://news.agropages.com/News/NewsDetail---23966.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2017b. Thailand plans to ban paraquat, chlorpyrifos and restrict glyphosate 
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---23684.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2017c. Thailand’s proposed ban on paraquat and chlorpyrifos affect China. http://news.agropages.com/News/NewsDetail---23923.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2017d. Vietnam govt bans 2,4-D, paraquat http://news.agropages.com/News/NewsDetail---21316.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2017e. Paraquat ban in Brazil is not essential: Aenda http://news.agropages.com/News/NewsDetail---24039.htm (erişim tarihi: 2018).
Anonymous 2018. Gramoxone etiket bilgileri. http://www.tarimkutuphanesi.com/tarimilaclari/ayrinti.asp?idno=2734 (erişim tarihi: 2018). 
CALDERBANK, A. (1968). The Bipyridyliurn herbicides. In Advances in Pest Control Research 8. Edited by R. K.Metcalf. pp. 127-235.Interscience, New York.
FUNDERBURK, H. H. and LAWRENCE, J. M. (1964). Mode of Action and metabolism of diquat and paraquat. Weeds, 259. 
KAY, BURGES L. 1964. Paraquat an aid to seeding management of rangelands in the Mediterranean climate of California. Proc. Brit. Weed Control Conf. 7:771-774. 
MEES, G. C. (1960). Experiments on the herbicidal action of 1,l'-ethylene-2, Z'dipyridilium dibromide. Annals of Applied Biology 48:601. 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012. BKU hammaddeleri istatistik bilgileri. https://www.tarim.gov.tr/Konu/1239/2001-2013-Yillari-Bitki-Koruma-Urunleri-ve-Hammaddelerinin-%C4%B0statistiki-Bilgileri (erişim tarihi 2018). 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018. Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri Aktif Madde Listesi
https://www.tarim.gov.tr/Konu/934/Yasaklanan-Bitki-Koruma-Urunleri-Aktif-Madde-Listesi (erişim tarihi 2018). 
 

 
 
 

GÖZDEN KAÇIRMAYIN

Çocuğunuzun büyüme aşamasında size faydalı olacak tüm bilgileri içeren
kişisel deneyimlerim ve bilimsel yaklaşımla hazırladığım bilgileri mutlaka inceleyin.

Hoşgeldin..

Hoşgeldin..

Ortalama hamilelik süresi 38-42 haftadır .Zamanında doğan bebeğe term denir.

Makaleler

Makaleler

Çeşitli mecmua , dergi gibi yazılı basında çıkmış olan makalelerime buradan ulaşabilirsiniz..

Bebek Resimleri

Çeşitli Konular

Çocuğunuzu büyütürken mutlaka bilmeniz gereken faydalı ve hayat kurtaran bilgileri inceleyin.

Bebek Resimleri

Bebek Resimleri

Bebeklerimizin resimlerini sizlerin isteği üzerine buradan yayınlamayı uygun bulduk.